Het systeem: E500
E500 is een uniek leermanagementsysteem, waarmee Tools for Change elke gewenste digitale leeromgeving tot in detail vorm en inhoud kan geven. Het systeem is optimaal ingericht om professionals stapsgewijs leertrajecten online of ‘blended’ te laten ontwikkelen, te implementeren en te laten volgen door kleine en grote groepen cursisten van de eigen organisatie of de organisaties van hun klanten.
E500 biedt een groot aantal innovatieve functionaliteiten om enerzijds de leertrajecten op maat te bouwen en vorm te geven en anderzijds het traject met de cursisten te monitoren, te begeleiden en te optimaliseren.
Cursisten krijgen in de omgeving van E500 tal van instrumenten in handen, waarmee zij zich op eigen kracht of samen met anderen de lesstof eigen te maken. E500 faciliteert trainers en docenten op hun beurt om de cursisten actief en reactief in hun voortgang te begeleiden.
E500 is in het verleden onder andere ingezet bij projecten van UWV, ABN-AMRO, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de provincie Noord-Holland en gemeenten als Amsterdam, Den Bosch en Eindhoven.