360° Feedback
Tools for Change verzorgt de technische omgeving van diverse 360° feedback instrumenten, die in gebruik zijn van en ontwikkeld worden door training- en organisatieadviesbureaus.
 
De online 360° feedback brengt uiteenlopende capaciteiten, kwaliteiten en vaardigheden van professionals in kaart, aan de hand van vooraf bepaalde competentiesets en gedragsindicatoren. De feedback op bestaande en te ontwikkelen vaardigheden wordt zowel door de professional zelf als door zijn professionele omgeving gegeven en biedt scherp inzicht in het eigen functioneren en mogelijke handvatten voor het bevorderen van de eigen ontwikkeling.
 
De technische omgeving van de 360° feedback is door de klanten van Tools for Change flexibel in te richten en snel aan te passen op elke gewenste competentieset. De parameters zijn eenvoudig te beheren, te wijzigen en aan te vullen. De resultaten van de feedback worden automatisch gevat in een aantrekkelijke rapportage, die de sterke en zwakke punten uit de exercitie overzichtelijk weergeeft.
 
Vanzelfsprekend is de privacy van de gebruikers maximaal gewaarborgd en de veiligheid van de data gegarandeerd.