E500 Intro

Wat is E500?
E500 is een uniek leermanagementsysteem, waarmee Tools for Change elke gewenste digitale leeromgeving tot in detail vorm en inhoud kan geven. Het systeem is optimaal ingericht om professionals stapsgewijs leertrajecten online of ‘blended’ te laten ontwikkelen, te implementeren en te laten volgen door kleine en grote groepen cursisten van de eigen organisatie of de organisaties […]
Meer