Boost-it!

De perfecte app voor verandertrajecten

Deze applicatie heeft Tools for Change ontwikkeld ter ondersteuning van elk denkbaar digitaal leer- en ontwikkeltraject. De app kan daarnaast ook zelfstandig worden ingezet.

Boost-it is een native app voor IOS en Android, die de meest uiteenlopende functionaliteiten biedt om verandertrajecten bij organisaties spelenderwijs mee te faciliteren. De app is op maat in te richten en kan daardoor voor uiteenlopende leer-en ontwikkeltrajecten worden ingezet.

De app is een aansprekend en laagdrempelig instrument om kleine en grote groepen cursisten, deelnemers of medewerkers actief en direct bij de eigen ontwikkeling of die van de organisatie betrokken te houden.

Aan de hand van stellingen, quiz- en enquêtevragen, messaging en periodieke updates wordt de noodzakelijke informatie op aantrekkelijke wijze aangeboden. Gamification, in de vorm van puntenscores en leaderboards, zorgt voor inzicht in de prestaties per afdeling of organisatie en vergroot de betrokkenheid van gebruikers.

Ardis

Organisatieadvies

Ardis is een organisatieadviesbureau dat sinds de start in 1990 op hoog niveau opereert binnen de rijksoverheid, bij gemeenten, universiteiten, 
hogescholen en in het bedrijfsleven. Sterke betrokkenheid bij de opdrachtgever en deelnemers, creativiteit in haar programma’s en werkvormen en vakmanschap in het advies- en opleidingswerk kenmerken de werkwijze van Ardis.